Upperud – Ett maritimt centrum, Utställningen har sin grund i boken med samma namn…

Utställningen ”Upperud- ett maritimt centrum” har sin grund i boken med samma namn, skriven av Christian Aarsrud, som behandlar den anslående utvecklingen av sjönäringen som ägde rum i trakten under 17- och 1800-talen. Förutsättningen gavs genom att Upperudsälven här mynnar i en vik av Vänern. Därmed uppstod en lastageplats, ursprungligen för timmer, men med järnbrukens etablering i Dalsland också med järnseglation, tackjärn in, stångjärn ut.

Upperud3

Upperuds bruk med dess seglation, varv och fartyg är här ett central ämne. Ett stort antal bruksböcker har lämnat unika inblickar i dessa frågor. De är delvis sammanvävda med Billingsfors bruk och Bäckefors bruk och deras motsvarande seglation, varv och fartyg. Under 1800-talets senare del uppstod i grannskapet dessutom en rad varv utan direkt anknytning till bruken. Bygden hade nåtts av en ny tidsanda, där entreprenörskap blev en frestande norm för välbeställda bönder. Det är alltså högst välmotiverat att tala om Upperud och trakten däromkring som ett maritimt centrum. Den fascinerande historien om denna epok i dalsländsk industrihistoria är idag i det närmast okänd.  Utställningen visar föremål, kartor, ritningar, från bl.a. varvet på Björkön som var ett av de största i slutet av 1800-talet.