Skans 453 är ett välbevarat pansarkanonvärn från 2:a världskrigets dagar

Skans 453 är ett välbevarat pansarkanonvärn från 2:a världskrigets dagar, insprängt i berget, på båda sidor omgivet av stridsvagnshinder
sk. draktänder. Skansen är belägen 1, 5 km norr om Håverud utmed Brudfjällsvägen intill Glycksjön.  Värnet skulle försvara landsvägen och järnvägen mellan Mellerud och Arvika vid en tysk invasion av Sverige från Norge.

På västra sidan av värnet, intill järnvägen har ett stort betongblock bevarats. Själva järnbalken som skulle fällas ner på betongblocket över järnvägen är dock borttagen. En mindre öppning i värnet vetter även mot väster.
På östra sidan sträcker sig ett fält med flera rader draktänder. Själva embrasyren i värnet är vänt mot landsvägen. Några stridsvagnshinder finns kvar även på andra sidan vägen där berget tar vid.

IMG_0774

Hela området som idag ägs av Skålleruds hembygdsförening var efter kriget ett omlastningsområde för Rågsjö kross som lastade kvartsit från det närliggande stenbrottet på järnvägsvagnar.  När Rågsjö kross slutade transportera kvartsiten på järnväg skänkte man hela området till Hembygdsföreningen.

IMG_0755

Inne i värnet har  Skålleruds Hembygdsförening inrett ett litet museum med föremål bl.a. från 2:a världskriget. Här finns militär- och lottakåruniformer, kommunikationsutrustning, fältsängar, attiraljer för fältkök, litteratur mm.

För mer information ring 0046 – (0)530-30624 eller mejla till kanalmuseet@telia.com