Samlingar

Kanalmuseet har en mycket fin samling av gamla båtmotorer, både inom- och utombordare. Bland rariteter finns kända namn som Solo, Albin, Nike, Evinrude, Archimedes, Penta mm. Båtmotorerna är samlade i en monter som liknar en liten verkstad. Här finns även andra föremål som har anknytning till båtmotortillverkning och reparationer, gamla verktyg, gamla skyltar, mistlurar. I en annan del av museet kan man se en liten samling av verktyg som användes vid båttillverkning.

IMG_4020

Det fanns många varv längs Dalslands Kanal och utställningen ”Upperud- Ett maritimt centrum” visar betydelsen av varven i Upperud och detta även innan kanalen blev till. Det var ju fri segelfart från Vänern till Upperud.

En annan samling som Kanalmuseet innehar är alla bruksböcker från Upperuds Bruk som skänktes av Upperuds Herrgårds tidigare ägare, Leif Lundberg.  Bruksböckerna är från 1810-talet och framåt och beskriver räkenskaperna på bruket under 1800-talet. Dessa böcker ligger till grund till  boken ”Upperud-Ett maritimt centrum” skriven av Christian Aasrud och utställningen med samma namn på Kanalmuseet.

IMG_8473

I övrigt har museet fina samlingar av gamla ångmaskiner, slussritningar, gamla fotografier och kommer snart att kunna presentera unika glasbilder från sekelskiftet som har aldrig visats tidigare.

Läs mer om utställningen ”Upperud- Ett maritimt centrum här>>