Press

TTELA
Varven innebar överlevnad

UPPERUD
De gamla skepps­varven runt Upperud har betytt mycket för bygden. Den permanenta varvsutställningen på Kanalmuseet har mycket att berätta om tiden före Dalslands kanal.

– Varven var otroligt viktiga för människornas överlevnad, säger Rolf Lundberg…  (Publicerad 12 juli 2013) LÄS MER>>  

IMG_2299

SVERIGES RADIO
Håveruds akvedukt blir byggnadsminne

Akvedukten i Håverud blir byggnadsminne. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som förklarat den del av Dalslands kanal, där bland annat akvedukten ligger som byggnadsminne. Förutom akvedukten i Håverud, med fyra slussar och vissa mindre byggnader, ingår även kamrersbostaden, arkivet, magasinet och två slussar i Upperud i byggnadsminnet… (Publicerad 27 maj 2013)  LÄS MER>>