Länkar

NAV är en ideell medlemsförening som har bildats för att främja intresset  för industrihistoria och synliggöra alla arbetslivsmuseer i Västra Götaland. Som besökare eller som medlem i NAV har Ni möjlighet att påverka vårt arbete. Läs mer


EN SAMLANDE RESURS FÖR SVERIGES ARBETSLIVSMUSEER

Läs mer

DE GER OSS SITT STÖD

Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi gör kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Läs mer