KANALMUSEET INGÅR I CHRISTA-PROJEKTET

CHRISTA-projektet är ett EU-projekt och står för Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions. Tillsammans med nio andra europeiska länder har Sverige och Västra Götaland Regionen valt att ingå i projektet för att samarbeta kring  hållbar natur- och kulturturism. VG-Regionen har valt att framhäva industrisamhällets kulturarv och på så sätt öka besöknäringen i regionen.

VÄSTARVET och INNOVATUM driver projektet i VG-Regionen

Under perioden 2014-2016 pågick redan ett utvecklingsprojektet, Industrimuseum Västra Götaland vars syfte var att skapa en långsiktig samverkansform för industrisamhällets kulturarv i Västra Götaland. Inom ramen för projektet byggdes också upp en gemensam webbplats www.prismavg.se.  Från 2017 fortsätter samverkan inom plattformen men nu under namnet Prisma Västra Götaland.
Ett av de områden man samverkar kring är utveckling av besöksnäringen kopplat till industrihistoria och detta görs inom ramen för CHRISTA.
Övriga samarbetspartner i Västra Götaland är Nätverket för Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst (NAV) där Kanalmuseet ingår, Hembygd Väst (regionens fyra hembygdsförbund), Maritimt i Väst, Göteborgs Stads kulturförvaltning (genom Stadsmuseet), Borås kulturhistoriska museer, Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg samt Turistrådet Västsverige.

KANALMUSEET I HÅVERUD

I Västra Götaland finns ett stort antal industrihistoriska besöksmål. Merparten av dessa drivs av ideella föreningar, ett fåtal drivs av offentliga aktörer och några av privata aktörer.
Kanalmuseet, som drivs av Skålleruds Hembygdsförening, är ett av 13  besöksmål som ingår i en testgrupp. Ett första steg är att se till att besöksmålen har aktuell och intressant information i de digitala turistkanalerna som Västsverige.com och att samma information finns presenterad på www.prismavg.se. Man kommer också att göra en fortbildningssatsning för besöksmålen som bland annat innefattar Turistrådets digitala värdskapsutbildning. Målsättningen är också att stärka samverkan mellan besöksmålen och mellan dessa och andra resmål i närområdet.

Nyligen besökte Björn Ohlen från Västarvet, Henrik Olsson och Elin Sörensson från Innovatum Kanalmuseet. Man ville dels informera styrelsen om de olika kriterier som  museet måste uppfylla för att ingå i projektet och dels få en tydligare bild av museets utvecklingsmöjligheter samt vilka hjälpinsastser man kan erbjuda för att förverkliga målen.

Övriga besökmål som ingår i testgruppen är:

Repslagarmuseet, Ale kommun
Rydals museum, Marks kommun
Stenhuggarmuseet, Sotenäs kommun
Forsviks bruk, Karlsborgs kommun
Qvarnstensgruvan, Mariestads kommun
Tidaholms museum, Tidaholms kommun
Dahlénmuseet, Falköpings kommun
Glasets hus i Limmared, Tranemo kommun
Kanalmuseet i Håverud, Melleruds kommun
Fengersfors bruk, Åmåls kommun
Munkedals järnväg, Munkedals kommun
Vadsbo museums, Mariestads

Mer info finns på Västarvets hemsida.