Kanalmuseet har en fin samling av gamla båtmotorer, både inom- och utombordare …

Kanalmuseet har en mycket fin samling av gamla båtmotorer, både inom- och utombordare. Bland rariteter finns kända namn som Solo, Albin, Nike, Evinrude, Archimedes, Penta mm. Båtmotorerna är samlade i en monter som liknar en liten verkstad. Här finns även andra föremål som har anknytning till båtmotortillverkning och reparationer, gamla verktyg, gamla skyltar, mistlurar. I en annan del av museet kan man se en liten samling av verktyg som användes vid båttillverkning.

IMG_4020

Det fanns många varv längs Dalslands Kanal och utställningen ”Upperud- Ett maritimt centrum” visar betydelsen av varven i Upperud och detta även innan kanalen blev till. Det var ju fri segelfart från Vänern till Upperud.

En annan samling som Kanalmuseet innehar är alla bruksböcker från Upperuds Bruk som skänktes av Upperuds Herrgårds tidigare ägare, Leif Lundberg.  Bruksböckerna är från 1810-talet och framåt och beskriver räkenskaperna på bruket under 1800-talet. Dessa böcker ligger till grund till  boken ”Upperud-Ett maritimt centrum” skriven av Christian Aasrud och utställningen med samma namn på Kanalmuseet.

IMG_8473

I övrigt har museet fina samlingar av gamla ångmaskiner, slussritningar, gamla fotografier och kommer snart att kunna presentera unika glasbilder från sekelskiftet som har aldrig visats tidigare.

Läs mer om utställningen ”Upperud- Ett maritimt centrum här>>

Skans 453 är ett välbevarat pansarkanonvärn från 2:a världskrigets dagar

Skans 453 är ett välbevarat pansarkanonvärn från 2:a världskrigets dagar, insprängt i berget, på båda sidor omgivet av stridsvagnshinder
sk. draktänder. Skansen är belägen 1, 5 km norr om Håverud utmed Brudfjällsvägen intill Glycksjön.  Värnet skulle försvara landsvägen och järnvägen mellan Mellerud och Arvika vid en tysk invasion av Sverige från Norge.

På västra sidan av värnet, intill järnvägen har ett stort betongblock bevarats. Själva järnbalken som skulle fällas ner på betongblocket över järnvägen är dock borttagen. En mindre öppning i värnet vetter även mot väster.
På östra sidan sträcker sig ett fält med flera rader draktänder. Själva embrasyren i värnet är vänt mot landsvägen. Några stridsvagnshinder finns kvar även på andra sidan vägen där berget tar vid.

IMG_0774

Hela området som idag ägs av Skålleruds hembygdsförening var efter kriget ett omlastningsområde för Rågsjö kross som lastade kvartsit från det närliggande stenbrottet på järnvägsvagnar.  När Rågsjö kross slutade transportera kvartsiten på järnväg skänkte man hela området till Hembygdsföreningen.

IMG_0755

Inne i värnet har  Skålleruds Hembygdsförening inrett ett litet museum med föremål bl.a. från 2:a världskriget. Här finns militär- och lottakåruniformer, kommunikationsutrustning, fältsängar, attiraljer för fältkök, litteratur mm.

För mer information ring 0046 – (0)530-30624 eller mejla till kanalmuseet@telia.com