Kanalmuseet

Kanalmuseet har funnits i snart 50 år och belyser Dalslands kanals historia. Utställningen är byggd kring miljöer och visar samlingar från gångna tider då bygden sjöd av aktiviteter vid järnbruk, sågverk, skeppsvarv, valskvarn, tegelbruk och massa- och pappersbruk. Kanalmuseet är av stor betydelse när det gäller att visa ett stycke kulturhistoria i denna del av Sverige. Kanalmuseet i Håverud berättar om barn, kvinnor och män och deras liv vid älvarna, sjöarna och Dalslands kanal från 1800-talets jordbruk till dagens turistled. Alla har levt ett liv vid det vatten som sträcker sig från Vänern i söder till Stora Le i norr. De effektfulla och konstnärsdesignade miljöerna bidrar till att ett besök på museet blir en dramatisk resa med händelser vid vatten för hela familjen.

Kanalmuseet, som ägs av Skålleruds Hembygdsförening, var fram till år 1968 kontor för Håfreströms AB. Efter kanalmuseets ombyggnad 1997, visas alla dessa verksamheter på ett pedagogiskt och fantasifullt sätt i sina rätta miljöer, där färg och form fått spelrum. Besökaren får möjlighet att färdas bakåt i historien i en stämningsfull atmosfär. Museet skildrar människornas liv längs älven, både före och efter kanalens tillkomst samt under byggandet av Dalslands kanal.

I den tekniska avdelningen, som inryms i en f d maskin-tvättstuga har man samlat och bevarat äldre och unika ångmaskiner, motorer mm. Här finns även västra Sveriges första likströmsaggregat från år 1891 kopplad till en Edison-lampa. Redan år 1891 hade fabriken i Håverud elektriskt ljus genom egen generator, som försåg 80 koltrådslampor, vardera på 16 watt, och med en spänning på 110 volts likström. Dåvarande bruksägaren på Upperud, Axel R. Jansson, lät år 1896 installera en 110-voltsgenerator, som försåg Upperud med elektriskt ljus. Kraftstationen i Håverud byggdes under åren 1905-08 med två generatorer. Turbinerna drivs via en 230 m lång tunnel från sjön Åklången. Kraftstationen levererar 3000 kW vid en vattenföring 45 kubikmeter per sekund. En tredje generator installerades år 1915.

Sågverk och timmerflottning bedrevs i stor omfattning vid bruken. Vid Upperuds och Håveruds strömmar idkades laxfiske. Dessa vattenfall ägdes i början av 1800-talet av Baron Henry S:t Cyr, grevinnan Ulla Ramel samt häradshövding Wolrath Ulfsparre. I Upperud har bl.a. funnits valskvarn, träsliperi, sågverk, tegelbruk, båtvarv, halmflätningsskola och ett stort jordbruk. Minnen från denna tid utgör dels Upperuds herrgård och de fyra smedstugorna med tillhörande ekonomibyggnader. Efter järnbrukets era gjorde trä och papper sitt intåg vid bruken utefter kanalen, så ock vid Upperud och Håverud.

I Håverud bildades år 1880 av Alexander Halling Håfreströms AB, för tillverkning av pappersmassa från eget träsliperi. År 1890 installerades en tidningspappersmaskin. I mitten av 1950-talet arbetade c:a 190 personer på fabriken i Håverud. År 1974 upphörde tillverkningen av papper och pappersmassa vid fabriken här och flyttades över till fabriken i Åsensbruk, som idag är tyvärr nedlagd.

fb